ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020045
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010058
รหัส Obec 6 หลัก :
  020045
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งนาคราช
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantoongnakarach
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านทุ่งนาคราช
ตำบล :
  หนองหญ้า
อำเภอ :
  เมืองกาญจนบุรี
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71000
โทรศัพท์ :
  034-552190
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พ.ค. 2517
อีเมล์ :
  bantoongnakarach@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหญ้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 08:43:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช


นางปณีตา ตะพังพินิจการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2