ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกลางพง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020048
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010049
รหัส Obec 6 หลัก :
  020048
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกลางพง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGKLANGPONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหนองกลางพง
ตำบล :
  วังเย็น
อำเภอ :
  เมืองกาญจนบุรี
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71000
โทรศัพท์ :
  034-540224
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 พ.ย.2499
อีเมล์ :
  bannongklangpong@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังเย็น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  29 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10:03:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกลางพง


นายปรีชา ไกรตะนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกลางพง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน