ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020049
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010050
รหัส Obec 6 หลัก :
  020049
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ลุ่มโป่งเสี้ยว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Lumpongsiew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านลุ่มโป่งเสี้ยว
ตำบล :
  วังเย็น
อำเภอ :
  เมืองกาญจนบุรี
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71000
โทรศัพท์ :
  034-540223
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พ.ค.2516
อีเมล์ :
  www.lumpongsei@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ;วังเย็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังเย็น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  33 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:30:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว


นายอรรถชัย รักราษฎร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนลุ่มโป่งเสี้ยว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2