ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอูล่อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020066
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030072
รหัส Obec 6 หลัก :
  020066
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอูล่อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanUlong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านอูล่อง
ตำบล :
  ท่าขนุน
อำเภอ :
  ทองผาภูมิ
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71180
โทรศัพท์ :
  034-551511
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2509
อีเมล์ :
  banulongschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าขนุน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  106 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 19:37:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอูล่อง


นายกษิตินาถ คำษร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอูล่อง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2