ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดินโส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020068
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030080
รหัส Obec 6 หลัก :
  020068
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดินโส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandinso
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านสหกรณ์นิคม
ตำบล :
  สหกรณ์นิคม
อำเภอ :
  ทองผาภูมิ
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71180
โทรศัพท์ :
  034-685034
โทรสาร :
  034-685034
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 พฤษภาคม 2520
อีเมล์ :
  bandinso56@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สหกรณ์นิคม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 16:42:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดินโส


นายละมูล บูชากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินโส

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2