ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020075
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030079
รหัส Obec 6 หลัก :
  020075
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGJAREARN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองเจริญ
ตำบล :
  ลิ่นถิ่น
อำเภอ :
  ทองผาภูมิ
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71180
โทรศัพท์ :
  0843555245
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2522
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลิ่นถิ่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  69 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  37 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 09:24:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเจริญ


นางสาวกัญญาภัค อยู่อุย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเจริญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2