ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020083
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030075
รหัส Obec 6 หลัก :
  020083
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Piangluang 3
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านอีต่อง
ตำบล :
  ปิล๊อก
อำเภอ :
  ทองผาภูมิ
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71180
โทรศัพท์ :
  034-540565
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 01 2500
อีเมล์ :
  pieangluang3@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ห้วยเขย่ง-ปิล๊อก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปิล็อก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  176 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  67 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 สิงหาคม 2562 เวลา 12:01:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี


นางสาวสราพร เจริญสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2