ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020087
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030065
รหัส Obec 6 หลัก :
  020087
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเกริงกระเวีย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ban kroengkrawia
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านเกริงกระเวีย
ตำบล :
  ชะแล
อำเภอ :
  ทองผาภูมิ
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71180
โทรศัพท์ :
  034-683-539
โทรสาร :
  034-683-539
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2514
อีเมล์ :
   ita71030065@kaned3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชะแล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  133 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มีนาคม 2564 เวลา 20:58:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย


นายพูลศักดิ์ จุ้ยเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2