ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020088
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030066
รหัส Obec 6 หลัก :
  020088
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งเสือโทน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthungsueathon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านทุ่งเสือโทน
ตำบล :
  ชะแล
อำเภอ :
  ทองผาภูมิ
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71180
โทรศัพท์ :
  081-8013351
โทรสาร :
  null
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2517
อีเมล์ :
  71030066@kaned3.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำบลชะแล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  186 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  100 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 15:18:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน


นางไพวรรณ นิมิตรเกาะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเสือโทน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2