ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020096
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010073
รหัส Obec 6 หลัก :
  020096
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดศรีสุวรรณาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  VATSESUVANNARAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านทุ่งทอง
ตำบล :
  ทุ่งทอง
อำเภอ :
  ท่าม่วง
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71110
โทรศัพท์ :
  034-540439
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค.2510
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:51:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม


นางเบญจมาศ ลิขิตวัฒนกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน