ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020097
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010074
รหัส Obec 6 หลัก :
  020097
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkrangtongratburana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านกร่างทอง
ตำบล :
  ทุ่งทอง
อำเภอ :
  ท่าม่วง
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71110
โทรศัพท์ :
  034698572
โทรสาร :
  034698573
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   15 ส.ค.2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่กลอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 15:16:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ


นายวุฒิพงษ์ ปฏิเวชวัฒนางกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน