ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าล้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020098
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010070
รหัส Obec 6 หลัก :
  020098
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่าล้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watthalor school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านท่าล้อ
ตำบล :
  ท่าล้อ
อำเภอ :
  ท่าม่วง
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71000
โทรศัพท์ :
  034-513115
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ม.ค.2465
อีเมล์ :
  thalor555@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าล้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 ตุลาคม 2563 เวลา 13:58:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่าล้อ


นายทะวิด ผ่องกัล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าล้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน