ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020101
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010071
รหัส Obec 6 หลัก :
  020101
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เขาดินวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khaodinvittayakan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านเขาดิน
ตำบล :
  ท่าล้อ
อำเภอ :
  ท่าม่วง
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71110
โทรศัพท์ :
  034604098
โทรสาร :
  034604099
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 ส.ค.2481
อีเมล์ :
  Khaodin.kan.ed1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองขาว-ท่าล้อ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าล้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:44:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร


นางสาววิไล กวางคีรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน