ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดม่วงชุม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020105
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010085
รหัส Obec 6 หลัก :
  020105
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดม่วงชุม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watmuangchum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านม่วงชุม
ตำบล :
  ม่วงชุม
อำเภอ :
  ท่าม่วง
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71110
โทรศัพท์ :
  034-510375
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2465
อีเมล์ :
  SCH2116@KANED1.ORG
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านใหม่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ม่วงชุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 15:25:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดม่วงชุม


นางน้ำปรุง หอมเสมอ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วงชุม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน