ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ้ำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020106
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010063
รหัส Obec 6 หลัก :
  020106
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านถ้ำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bantum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านถ้ำ
ตำบล :
  เขาน้อย
อำเภอ :
  ท่าม่วง
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กค.2465
อีเมล์ :
  banthum.63@gmail.cpm
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:42:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านถ้ำ


นายพินิจ แสนวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน