ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองตะโก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020108
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010065
รหัส Obec 6 หลัก :
  020108
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองตะโก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WAT NONGTAKO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองตะโก
ตำบล :
  เขาน้อย
อำเภอ :
  ท่าม่วง
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71110
โทรศัพท์ :
  034-699737
โทรสาร :
  034699737
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิ.ย.2479
อีเมล์ :
  nongtako1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขาน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาน้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 14:13:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองตะโก


นายกนก พิลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะโก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน