ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020110
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010087
รหัส Obec 6 หลัก :
  020110
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดขุนไทยธาราราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkhunthaitararam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านลำขุนไทย
ตำบล :
  รางสาลี่
อำเภอ :
  ท่าม่วง
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71110
โทรศัพท์ :
  034-699330
โทรสาร :
  034-699330
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ส.ค.2478
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขาน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.รางสาลี่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09:24:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม


นางสาวปรียา พลายพงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน