ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรางสาลี่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020111
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010088
รหัส Obec 6 หลัก :
  020111
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านรางสาลี่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banrangsalee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านรางสาลี่
ตำบล :
  รางสาลี่
อำเภอ :
  ท่าม่วง
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71110
โทรศัพท์ :
  034-657063
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 ก.ย.2477
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  รางสาลี่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 14:36:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านรางสาลี่


ว่าที่ร้อยตรีชิดชัย ทองโบราณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางสาลี่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน