ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020112
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010078
รหัส Obec 6 หลัก :
  020112
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสระเศรษฐี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansasetthi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านสระเศรษฐี
ตำบล :
  บ้านใหม่
อำเภอ :
  ท่าม่วง
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71110
โทรศัพท์ :
  034-699056
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4ตุลาคม2481
อีเมล์ :
  saseattee@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านใหม่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 14:23:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสระเศรษฐีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระเศรษฐี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน