ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020113
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010090
รหัส Obec 6 หลัก :
  020113
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  makokmoo [punsiriwitaye]
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านมะกอกหมู่
ตำบล :
  วังขนาย
อำเภอ :
  ท่าม่วง
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24 พ.ค. 2520
อีเมล์ :
  SCH2050@KANED1.ORG
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชาววัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังขนาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 15:31:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)


นางจารุวรรณ วงษ์วรเทวา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน