ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020114
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010091
รหัส Obec 6 หลัก :
  020114
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวังขนายทายิการาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wangkhanaitayikaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านวังขนาย
ตำบล :
  วังขนาย
อำเภอ :
  ท่าม่วง
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71110
โทรศัพท์ :
  034-611724
โทรสาร :
  034-613321
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2478
อีเมล์ :
  wangkhanai@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลวังขนาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 08:20:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม


นายโกวิทย์ น้อยวิจิตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังขนายทายิการาม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2