ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังศาลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020116
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010094
รหัส Obec 6 หลัก :
  020116
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวังศาลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watwangsala
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านวังศาลา
ตำบล :
  วังศาลา
อำเภอ :
  ท่าม่วง
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71110
โทรศัพท์ :
  034-553049
โทรสาร :
  034-553049
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05/05/2466
อีเมล์ :
  wangsalaschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังศาลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:29:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวังศาลา


นางธัญลักษณ์ อัยวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังศาลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2