ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองเสือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020117
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010095
รหัส Obec 6 หลัก :
  020117
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองเสือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watnongsuea
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านหนองเสือนอก
ตำบล :
  วังศาลา
อำเภอ :
  ท่าม่วง
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71110
โทรศัพท์ :
  034540402
โทรสาร :
  03454042
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19 กันยายน 2483
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังศาลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09:54:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองเสือ


นางสุณัฐญา เหลี่ยมเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเสือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2