ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020119
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010097
รหัส Obec 6 หลัก :
  020119
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์ศรีสุขาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watphosrisukharam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโพธิ์เลี้ยว
ตำบล :
  วังศาลา
อำเภอ :
  ท่าม่วง
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71130
โทรศัพท์ :
  034-561584
โทรสาร :
  034-561584
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 ต.ค.2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังศาลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:33:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม


นางสุพัตรา คชสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ศรีสุขาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน