ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020121
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010067
รหัส Obec 6 หลัก :
  020121
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่าตะคร้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATTHATAKRAW
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหน้าวัดท่าตะคร้อ
ตำบล :
  ท่าตะคร้อ
อำเภอ :
  ท่าม่วง
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พศ.2469
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าตะคร้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2563 เวลา 09:52:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่าตะคร้อ


นายประพันธ์ พุ่มจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าตะคร้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน