ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองพังตรุ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020125
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010082
รหัส Obec 6 หลัก :
  020125
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองพังตรุ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATNONGPANGTRU
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองพังตรุ
ตำบล :
  พังตรุ
อำเภอ :
  ท่าม่วง
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 ก.ย.2477
อีเมล์ :
  pungtru@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พังตรุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10:12:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองพังตรุ


นางสาวธปารย์เอื้อ มณีสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองพังตรุ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน