ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไร่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020126
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010083
รหัส Obec 6 หลัก :
  020126
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยไร่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuayrai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านห้วยไร่
ตำบล :
  พังตรุ
อำเภอ :
  ท่าม่วง
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71110
โทรศัพท์ :
  034-540405
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิ.ย. 2514
อีเมล์ :
  huayrai_2087@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พังตรุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:27:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยไร่


นางสาววชรพร เพิ่มพูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน