ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเป็ด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020127
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010084
รหัส Obec 6 หลัก :
  020127
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเป็ด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongped
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านทะเลสาบ
ตำบล :
  พังตรุ
อำเภอ :
  ท่าม่วง
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71110
โทรศัพท์ :
  034-919862
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 พ.ค.2502
อีเมล์ :
  bannongped
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองตากยา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พังตรุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13:11:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเป็ด


นางสาวนภัสนันท์ นิลบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป็ด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน