ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองตะครอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020128
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010101
รหัส Obec 6 หลัก :
  020128
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองตะครอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wadnongtakrong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองตะครอง
ตำบล :
  หนองตากยา
อำเภอ :
  ท่าม่วง
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71110
โทรศัพท์ :
  034-532141
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พ.ค.2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองตากยา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09:29:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองตะครองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองตะครอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2