ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020131
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010076
รหัส Obec 6 หลัก :
  020131
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองน้ำขุ่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banbongnamkoon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองน้ำขุ่น
ตำบล :
  บ้านใหม่
อำเภอ :
  ท่าม่วง
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71110
โทรศัพท์ :
  034-919859
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 ส.ค.2499
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านใหม่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 15:42:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น


นางวันทนา พรานเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2