ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนจํารูญเนติศาสตร์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020133
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010136
รหัส Obec 6 หลัก :
  020133
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  จํารูญเนติศาสตร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Jumroonnatisart
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านคอเขา
ตำบล :
  หนองตากยา
อำเภอ :
  ท่าม่วง
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/06/2511
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองตากยา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 10:53:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนจํารูญเนติศาสตร์


นางสาวนันทวรรณ์ เหลืองเอี่ยม
ผู้อำนวยการโรงเรียนจํารูญเนติศาสตร์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน