ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020134
รหัส Smis 8 หลัก :
  71010089
รหัส Obec 6 หลัก :
  020134
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสระกลอยสามัคคีธรรม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsrakloisamakkhitham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านสระกลอย
ตำบล :
  รางสาลี่
อำเภอ :
  ท่าม่วง
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71000
โทรศัพท์ :
  0990691188
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พ.ค.2515
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เขาน้อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  รางสาลี่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  33 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2562 เวลา 06:49:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม


นางสาวศราวดี สุรินทรานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระกลอยสามัคคีธรรม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน