ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสำนักคร้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020150
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020051
รหัส Obec 6 หลัก :
  020150
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสำนักคร้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านสำนักคร้อ
ตำบล :
 
อำเภอ :
 
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  
โทรศัพท์ :
  034-552669
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะคร้ำเอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 11:32:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสำนักคร้อ


นายโกวิท ทั่วจบ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำนักคร้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน