ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพุปลู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020191
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030036
รหัส Obec 6 หลัก :
  020191
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพุปลู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Baanpuplu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านพุปลู
ตำบล :
  สิงห์
อำเภอ :
  ไทรโยค
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71150
โทรศัพท์ :
  034-528471
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  like2527@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สิงห์-มงคล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สิงห์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 09:48:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพุปลูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุปลู

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2