ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าตาเสือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020192
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030037
รหัส Obec 6 หลัก :
  020192
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าตาเสือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Tha Ta Suea
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านท่าตาเสือ
ตำบล :
  สิงห์
อำเภอ :
  ไทรโยค
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71150
โทรศัพท์ :
  034-654234
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2515
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สิงห์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:54:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าตาเสือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตาเสือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2