ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020194
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030030
รหัส Obec 6 หลัก :
  020194
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่ามะเดื่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTHAMADUE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านท่ามะเดื่อ
ตำบล :
  ศรีมงคล
อำเภอ :
  ไทรโยค
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71150
โทรศัพท์ :
  034-531448
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 สิงหาคม พ.ศ.2485
อีเมล์ :
  tmdschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สิงห์-ศรีมงคล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีมงคล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2560 เวลา 07:11:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ


นายคชธร คชพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2