ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020197
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030033
รหัส Obec 6 หลัก :
  020197
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งเรือโกลน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTHUNGRUEKROAN SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านทุ่งเรือโกลน
ตำบล :
  ศรีมงคล
อำเภอ :
  ไทรโยค
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71150
โทรศัพท์ :
  034-531450
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2507
อีเมล์ :
  trk_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีมงคล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 13:51:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน


นายเฉลิมพล นาแซง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเรือโกลน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2