ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020199
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030035
รหัส Obec 6 หลัก :
  020199
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยกะทะทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhuaykatathongschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านห้วยกะทะทอง
ตำบล :
  ศรีมงคล
อำเภอ :
  ไทรโยค
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71150
โทรศัพท์ :
  034540596
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2531
อีเมล์ :
  banhuaykatathong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สิงห์-ศรีมงคล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีมงคล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 12:43:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง


นางณัฐติกา เหมือนสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกะทะทอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2