ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020200
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030029
รหัส Obec 6 หลัก :
  020200
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สมาคมไทย-ออสเตรเลียน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thai-Australian Association School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านศรีมงคล
ตำบล :
  ศรีมงคล
อำเภอ :
  ไทรโยค
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71150
โทรศัพท์ :
  034686635
โทรสาร :
  034686635
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พฤษภาคม 2512
อีเมล์ :
  samakomthai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีมงคล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 13:54:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน


นายธีรยุทธ์ ภาณุพินทุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมไทย-ออสเตรเลียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2