ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลไทรโยค
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020201
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030005
รหัส Obec 6 หลัก :
  020201
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลไทรโยค
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubansaiyok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านท่าเสา
ตำบล :
  ท่าเสา
อำเภอ :
  ไทรโยค
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71150
โทรศัพท์ :
  034-565090
โทรสาร :
  034-565090
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 กันยายน 2500
อีเมล์ :
  Anubansaiyok@Gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การจัดการศึกษาท่าเสาวังกระแจะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลท่าเสา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 14:08:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลไทรโยค


นายประภาส มากมีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลไทรโยค

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2