ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาพัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020203
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030026
รหัส Obec 6 หลัก :
  020203
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาพัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kaopang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านเขาพัง
ตำบล :
  วังกระแจะ
อำเภอ :
  ไทรโยค
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71150
โทรศัพท์ :
  034-565138
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2515
อีเมล์ :
  nutchayatang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าเสา-วังกระแจะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังกระแจะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:28:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาพัง


นายสมบูรณ์ พันทิม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2