ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังกระแจะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020205
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030028
รหัส Obec 6 หลัก :
  020205
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังกระแจะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Wangkrajae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านวังกระแจะ
ตำบล :
  วังกระแจะ
อำเภอ :
  ไทรโยค
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71150
โทรศัพท์ :
  034-565022
โทรสาร :
  034-565022
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2510
อีเมล์ :
  wansiri.2515@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าเสา-วังกระแจะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังกระแจะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:41:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังกระแจะ


ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญาภร ตินิโส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังกระแจะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2