ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020206
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030024
รหัส Obec 6 หลัก :
  020206
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแก่งระเบิด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban keangrabert
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านแก่งระเบิด
ตำบล :
  วังกระแจะ
อำเภอ :
  ไทรโยค
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71150
โทรศัพท์ :
  034-919887
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2521
อีเมล์ :
  Newwilai1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าเสา - วังกระแจะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังกระแจะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 20:52:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแก่งระเบิด


นายอลงกรณ์ แทนออมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งระเบิด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน