ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020207
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030007
รหัส Obec 6 หลัก :
  020207
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พุทธวิมุติวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phudawimudwithaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านพุมุด
ตำบล :
  ท่าเสา
อำเภอ :
  ไทรโยค
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71150
โทรศัพท์ :
  034-531453
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01052524
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 13:36:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา


นายชนะชัย แจ้งสว่าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2