ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020208
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030022
รหัส Obec 6 หลัก :
  020208
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banwongpho
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านวังโพ
ตำบล :
  ลุ่มสุ่ม
อำเภอ :
  ไทรโยค
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71150
โทรศัพท์ :
  034-591080
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  จัดการศึกษาลุ่มสุ่ม-บ้องตี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลวังโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10:44:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังโพธิ์


นายชัยธวัช มีจั่นเพ็ชร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังโพธิ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2