ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020209
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030023
รหัส Obec 6 หลัก :
  020209
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลุ่มผึ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banlumpheng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านลุ่มผึ้ง
ตำบล :
  ลุ่มสุ่ม
อำเภอ :
  ไทรโยค
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71150
โทรศัพท์ :
  034-591120
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2508
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มสุ่ม-บ้องตี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลุ่มสุ่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 13:20:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง


นายนรากร สุขวิสิฎฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2