ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหลุงกัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020210
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030019
รหัส Obec 6 หลัก :
  020210
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หลุงกัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Lungkung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านไทรทอง
ตำบล :
  ลุ่มสุ่ม
อำเภอ :
  ไทรโยค
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71150
โทรศัพท์ :
  034510628
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2508
อีเมล์ :
  lungkangschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลุ่มสุ่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09:30:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหลุงกัง


นายสุวรรณวัตต์ ปาละรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนหลุงกัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2