ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาช้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020212
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030025
รหัส Obec 6 หลัก :
  020212
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankoachang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านเขาช้าง
ตำบล :
  วังกระแจะ
อำเภอ :
  ไทรโยค
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71150
โทรศัพท์ :
  034-585025
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2520
อีเมล์ :
  fangoenoil@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าเสา-วังกระแจะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังกระแจะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 19:14:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาช้าง


นายอำนาจ นกดำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาช้าง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2