ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020215
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030002
รหัส Obec 6 หลัก :
  020215
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพุม่วง-พุพง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpumaong-pupong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านพุพง
ตำบล :
  ท่าเสา
อำเภอ :
  ไทรโยค
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71150
โทรศัพท์ :
  0-3456-9120
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พศ.2522
อีเมล์ :
  yupin_pupong@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าเสา-วังกระแจะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าเสา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 02:32:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง


นายวัชระ สถิตพงศ์พิพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุม่วง-พุพง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2