ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ้องตี้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020216
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030016
รหัส Obec 6 หลัก :
  020216
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบ้องตี้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbongtee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้องตี้
ตำบล :
  บ้องตี้
อำเภอ :
  ไทรโยค
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71150
โทรศัพท์ :
  034-686420
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2479
อีเมล์ :
  banbong_tee@hotmail.com,banbongtee517@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้องตี้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  33 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 03:46:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบ้องตี้


นายอรัญ ร่วมสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้องตี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2